контакт

European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)

Menckestr. 27, 04155 Leipzig / Germany

Tel: +49 (0) 341 200 403 13
info@ecpmf.eu
www.ecpmf.eu


Інститут розвитку регіональної преси

вул. Хрещатик 44-Б, офіс 301, Київ 01001, Україна

тел.: +38 067 547 2233, +38 067 2344216

irrp@ukr.net, info@irrp.org.ua,
www.irrp.org.ua